Frivilliga Radioorganisationen

FRO Boden

FRO Norrbotten

Kontaktinformation

FRO Norrbotten
Ulf Ericson
Valörvägen 44
974 51 LULEÅ
Besök: Svedjevägen
E-post: norrbotten@fro.se
Tel: 070-3237498

FRO Boden

Antennkurs

Antennkurs

Den 17 augusti genomför vi i Boden en antennkurs som vänder sig till intresserade medlemmar i förbundet. 

Tid: 17 augusti 08.00--ca 16.00

Plats: Frivillighuset Boden

Innehåll i stort:

  • Förmiddag kortare genomgång av teorier och mjukvara för antennberäkningar, Därefter påbörjar vi det praktiska arbetet med att tillverka ett antal olika antenner.
  • Eftermiddag, fortsatt praktiskt antennbygge. 

Vi kommer att titta på och tillverka några olika bredbandsantenner för HF, 50MHz och UHF 

För frågor eller tips på innehåll skicka ett mejl till Bodenavdelningen.

 Är du intresserad anmäl dig till förbundets e-postadress.

DMR repeatern och Boden repeatern

BODEN DMR

DMR repeatern SK2CI är nu i provdrift i föreningslokalen och finns på frekvensen 434,800MHz.
Den är ansluten till Brandmeister network https://brandmeister.network/ med id 240210.
Täckningsområdet är något begränsat beroende på placeringen. 
Vi har nyss köpt en WiFi-länk som nu är konfigurerad
och provkörd på arbetsbänken med mycket gott resultat.
Nu återstår det att montera en del uppe vid vår repeater. 
Den kommer att anslutas till både analogt och DMR.

Den analoga repeater SK2CI är i drift på Långberget och finns på frekvensen 145,625Mhz, den kommer i framtiden att anslutas till repeaternätet i norr. Just nu fungerar den bara som en fristående repeater.

Kurs Amatörradiocertifikat

Är du intresserad av fixa ett amatörradiocertifikat kontakta då någon i styrelsen eller besök oss någon onsdagkväll i föreningslokalen så försöker vi göra en plan. Vi brukar lägga upp det med några träffar där vi går igenom det viktigaste och därefter kan man på egen hand läsa in resten. Vill man ha stöd och vägledning finns det alltid möjlighet i föreningsloklen på onsdagkvällar. Prov går därefter att avlägga i Boden. Läs mer om hur man blir radioamatör på SSA hemsida.  

http://www.ssa.se/amatorradio/bli-radioamator/

Välkommen till FRO Boden

Välkommen till FRO Boden
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Välkommen till FRO Boden

 

nyalokalenAvdelningen ingår i FRO-förbundet Norrbotten. FRO är en förening för Dig som är intresserad av radio, IT och kommunikation. FRO är en frivillig försvarsorganisation med mål att bibehålla och utveckla hög kompetens inom sambands- och informationssystem, se  FRO Riks.

Vi rekryterar och utbildar signalister till hemvärnet, Svenska Kraftnät och Trafikverket.  Avdelningen är även aktiv inom Frivilliga resursgruppen i kommunen. Föreningslokalen finns i Frivillighuset "Gula Villan" i närheten av I 19.

I lokalen finns en Amatörradiostation SL2ZC som är driftsatt, dock finns alltid detaljer som återstår men det får vi lösa över tiden. Det finns också en station som ingår i det riksomfattande övningsnätet för PC-Dart SWALE. Över året bedrivs kursverksamhet både lokal, regional och central, exempelvis: RA180, PC-Dart, sambandsträff och grundläggande teknikkurser som SambandsDatatekniker och antennteknik, mm. På tekniksidan sker en hel del modifierings- och byggprojekt och här kan nämnas antenntillverkning, mjukvaruradio och repeaterbygge.

Avdelningen driver också ett antal relästationer i Norrbotten. Till detta system hör också ett 50- tal handburna och mobila radiostationer. Systemet finns alltid tillgängligt i händelse av att ett sambandbehov uppstår. Föreningen medverkar ibland vid olika evenemang där sambandsresurser efterfrågas.  

Onsdagar från ca 18.00  är det alltid aktivitet i lokalen och då är intresserade välkomna att besöka oss, ta en kopp kaffe och titta på eller medverka i de aktiviteter som pågår.

Vi anordnar årligen ett antal evenemang som vänder sig till hela familjen. Vår-, surströmings- och julfest är aktiviteter där alla kan delta. 

Föreningens medlemmar har en stor samlad kunskap och erfarenhet inom olika ämnesområden.

Medlemmar som tecknar avtal erbjuds att delta i regionala och centrala kurser.

Regionalt genomförs grund och introduktionskurser för nya medlemmar eller kompletterings/ repetitionskurser där det behövs. Anmäl intresse till förbundet. (norrbotten@fro.se) 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök