Frivilliga Radioorganisationen

FRO Boden

Kontaktinformation

Felaktig indata 634

Välkommen till FRO Boden

 

nyalokalenAvdelningen ingår i FRO-förbundet Norrbotten södra. FRO är en förening för Dig som är intresserad av radio, IT och kommunikation. FRO är en frivillig försvarsorganisation med mål att bibehålla och utveckla hög kompetens inom sambands- och informationssystem, se  FRO Riks.

Vi sysslar mycket med rekrytering och utbildning av signalister till hemvärnet och samhället.  Avdelningen är även aktiv inom Frivilliga resursgruppen i kommunen. Föreningslokalen finns i Frivillighuset "Gula Villan" i närheten av I 19. Medlemsantalet uppgår till ca 60.

Radiostationen är driftsatt, dock finns alltid detaljer som återstår men det får vi lösa över tiden. FroNet-noden som ingår i det riksomfattande RSB nätet är driftsatt med reservkraft och har 24 timmars drift. Över året bedrivs kursverksamhet både lokal, regional och central, exempelvis: RA180, PC-Dart, sambandsträff och grundläggande teknikkurser som SambandsDatatekniker och antennteknik, mm. På tekniksidan sker en hel del modifierings- och byggprojekt och här kan nämnas anpassningsboxar för RA145 till PC-Dart, modifiering av Swedphone mobilstationer.

Avdelningen driver också ett antal relästationer i Norrbotten. Till detta system hör också ett 50- tal handburna och mobila radiostationer. Detta system finns alltid tillgängligt i händelse av att ett sambandbehov uppstår. Föreningen medverkar ibland vid rally och olika idrottsevenemang där sambandsresurser efterfrågas.  

Onsdagar från 19.00  är det alltid aktivitet i lokalen och då är intresserade välkomna att besöka oss, ta en kopp kaffe och titta på eller medverka i de aktiviteter som pågår.

Vi anordnar årligen ett antal evenemang som vänder sig till hela familjen. Vår-, surströmings- och julfest är aktiviteter där alla kan delta. 

Sista onsdagen i varje månad försöker vi hålla ett kort medlemsmöte där vi summerar månaden och planerar för framtida aktiviteter. Amatörradiostatioen SL2ZC är aktiv för intresserade. Föreningens medlemmar har en stor samlad kunskap och erfarenhet inom olika ämnesområden.

Medlemmar som tecknar avtal erbjuds att delta i regionala och centrala kurser.

Regionalt genomförs grund och introduktionskurser för nya medlemmar eller kompletterings/ repetitionskurser där det behövs. Anmäl intresse till förbundet. (norrbotten-sodra@fro.se) 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök